• تمامی اطلاعات کاربران و مشتریان نزد فروشگاه اینترنتی حرف آخر محفوظ می باشد.
  • مشتری موظف است اطلاعات وارده در سایت را به درستی وارد نماید.
  • در صورت سفارش محصول اشتباه، قبل از ارسال قابل پیگیری و اصلاح می باشد (در صورتی که این امکان وجود داشته باشد) ولی در صورت ارسال محصول امکان تغییر سفارش وجود ندارد.
  • در صورت اشتباه یا ناقص بودن آدرس تحویل که توسط مشتری هنگام سفارش ثبت می شود، تمامی مسئولیت آن به عهده مشتری و سفارش دهنده می باشد.