شما عزیزان می توانید با استفاده از این بسته های دوازدهم نظام جدید موفق شوید و با کسب درصد بالایی از این مبحث هم به موفقیت در کنکور نزدیک شوید هم در این مبحث سربلند بیرون بیایید. زیرا این بسته ها توسط استادان حرفه ای موسسه حرف آخر تهیه و ارائه داده شده اند.